ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹೆಸರು – ರಾಹುಲ್
ತಂದೆ – ವೀರೇಶ್
೧೧ನೇ ವಾರ್ಡ್, ವರಕೇರಿ, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ೭ನೇ ತರಗತಿ, ನರ್ಮದಾ ದೇವಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment