ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ: ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಟಿಕೆಟ್

ಬೆಂಗಳೂರ ನಗರದ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರರ್ದಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜ.25ರಿಂದ 26 ಮತ್ತು 27 ಭಾನುವಾರದಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಟಿಕೇಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೇಪರ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಂತಿದೆ:
 ನಿಗದಿತ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.00
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರೋ
ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್‌​ ದರ 30
ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ.
 ಪೇಪರ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 ಬೆಳ್ಳಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ  ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೋ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

 ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪೇಪರ್
ಟೆಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
 ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪೇಪರ್ ಟಿಕೆಟ್‌ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ  ತಾವು ತಲುಪುವ
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 ಇತರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ದರವು ನಿತ್ಯ
ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್​​ಸಿಎಲ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment