ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ 6 ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಜಿ.ಚ್.ತಿಪ್ಪಾರೆಡಿ ಯವರು ಮತ್ತು 6 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರದ ಮಂಜುಳ ವೇದಪ್ರಕಾಶ್ ರವವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೋರ್ ರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು..

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment