ಟ್ರಾಯ್ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ:ಡಿಸೆಂಬರ್: 18

ಟ್ರಾಯ್ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಟ್ರಾಯ್ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹಳೇ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಂಬಿದ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳು

ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಕೇಬಲ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment